Epilepsie


Wat is epilepsie?

Epilepsie is afgeleid van het Grieks, "gegrepen worden". De oude Grieken dachten immers dat zo iemand "bezeten" was. Men heeft nadien nog lang epilipsie vereenzelvigd met bezetenheid, het kwade, hekserij...

Men sprak vroeger ook van "vallende ziekte". Een term die in het dagelijkse taalgebruik nog regelmatig voorkomt. Nochtans is dit een onjuiste benaming, omdat lang niet iedereen valt tijdens een aanval. En ook het bekende schokken en schuimbekken komt lang niet altijd voor. Vaak zijn de symptomen minder ernstig.

Iemand met epilepsie verliest tijdens een aanval de controle over bepaalde lichaamsfuncties: de ene over zijn spieren, de ander over zijn denken,... De oorzaak is een stoornis in de hersenen.

Tussen de aanvallen in functioneren de hersenen van een epilepsiepatiënt meestal net zo normaal als de hersenen van ieder ander. Zelfs tijdens een zogenaamd EEG-onderzoek - dat de elektrische activiteit van de hersenen meet - is kan men meestal niets bijzonders waarnemen. Deze onderzoeken zijn wel een waardevol hulpmiddel om de diagnose te stellen.

Iemand is in feite dus alleen maar ziek op het moment dat er een aanval optreedt. Men spreekt dan ook alleen maar van epilepsie als de patiënt regelmatig een aanval heeft. Bij één aanval spreken artsen dus nog niet van epilepsie. Meestal wordt dan ook niet meteen met een behandeling begonnen. Het is immers helemaal niet zeker dat er nog een aanval volgt.

Wie?

Epilepsie kan iedereen treffen en komt even vaak bij mannen voor als bij vrouwen.

Epilepsie kan serieuze gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. Sommige "doodnormale" dingen worden dan tijdelijk of levenslang onmogelijk. Zo mogen ze geen auto besturen of bergen beklimmen. Andere activiteiten moeten steeds onder begeleiding gebeuren: fietsen, zwemmen, in bad gaan, sporten. Epilepsie beïnvloedt ook relaties, werk en de vrijetijdsbesteding.

Een gezonde levenshouding is essentieel omdat heel wat factoren een aanval kunnen uitlokken: te weinig slaap of overmatig alcohol verbruik, ....

Soorten epilepsie

Epilepsie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak. Bepaalde aanvallen worden veroorzaakt in
één welbepaalde plaats in de hersenen, andere vormen van epilepsie kunnen in alle hersencellen tegelijk beginnen.

Bij kinderen kan epilepsie weer helemaal overgaan. Bij volwassenen gebeurt dit soms ook wel, maar als ze last blijven hebben van hun epilepsie kunnen ze hun ziekte met medicijnen meestal op een aanvaardbare manier onder controle houden.

Behandeling

Het doel van elke behandeling is dan om de kans op aanvallen zo klein mogelijk te maken. Medicijnen kunnen de kans op een aanval bij de meeste patiënten sterk verminderen. Geneesmiddelen tegen epilepsie heten anti-epileptica. Ze gaan de overmatige en ongecontroleerde elektrische activiteit van de hersencellen tegen.

Helaas werken deze medicijnen niet bij alle patiënten of hebben ze last van bijwerkingen. In bepaalde gevallen kan een operatie de oplossing bieden.

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Livingstone Museum - mine
Bij aankoop in onze winkel geniet u van 10% korting, enkel o...
Onderstebove
Goed om weten is dat bij het afsluiten van een geboortelijst...
Recreatiedomein De Wouter
korting van 20% op vertoon van Famidookaart...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo