Maak van je school een Kiva-school!


Ouders, kinderen, trek aan de schoolbel! Hoog tijd dat elke school een Kiva-school wordt!‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. In nederland en Vlaanderen vind je dit programma ook. Nederlandse wetenschappers publiceerden nu een artikel waarin de effectiviteit van dit programma ook in Nederland bewezen wordt!

Kiva: pesten verboden!

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.

Het preventieve luik van het KiVa-programma bestaat onder meer uit een pakket van uitgewerkte lessen, twee educatieve computergames voor leerlingen (en ouders) en een intensieve training voor de leerkrachten. De KiVa-uitstraling van de school (kick-off, affiches, schoolcode, speelplaatswerking) draagt bij tot het succes. KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen.

Om pestincidenten zo snel mogelijk te laten stoppen, wordt een kleine groep leerkrachten getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen van incidenten. KiVa trekt hierbij de kaart van de oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld. De aanpak en afhandeling van pestincidenten varieert naargelang de aard en intensiteit van de pesterijen. Leerkrachten worden vertrouwd gemaakt met niet-confronterende en confronterende aanpakvormen.

KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Een goed samenspel tussen school en thuis helpt de KiVa-aanpak te versterken.

Meer informatie vind je op http://www.kivaprogram.net/be

Overtuig nu je school een Kiva-school te worden!

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Kinderklanken
Korting van 20 % bij aankoop van liedbundel + CD Kinderklank...
Inti Washi
Gratis kleine Boliviaanse attentie bij vermelding Famidoo....
Naaicafe Atelier Creatief
Drankje bij naaisessie....
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo