Kid’s Pooling : organisatieplatform voor het carpoolen van scholieren.


Wat is Kids’Pooling?


Kids’Pooling is de eerste website (www.kidspooling.be) die een contactruimte aanbiedt tussen ouders die het vervoer van hun kinderen naar een gemeenschappelijke school wensen te organiseren, in de vorm van carpooling. De site heeft een nationaal bereik, aangezien hij zowat 6.545 basisscholen verenigt, zowel in de Franstalige Gemeenschap, in het Vlaams Gewest als in de Duitstalige Gemeenschap.

Hoe werkt Kids’Pooling?

Kids’Pooling centraliseert de vraag naar en het aanbod aan carpooling naar een gemeenschappelijke school. De inschrijving op de website is volledig gratis.

Zodra de gegevensbank vastgesteld heeft dat ouders zich naar dezelfde school verplaatsen, wordt er een verwittigingsmail verstuurd naar elke ouder. Dit gebeurt eveneens wanneer een nieuwe ouder zich registreert: alle ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders: zij kunnen de lijst met ouders opvragen waarvan de kinderen naar dezelfde school gaan. Deze lijst omvat de naam, het adres, het gsm-nummer en het e-mailadres van elke ouder. Er wordt eveneens een wegenkaart verschaft om elke ouder die deelneemt aan de carpooling te helpen om het traject te optimaliseren.

De website werkt autonoom (beheer via e-mail) en is uitgerust met de Ogone- en Google Map-technologie.

Hoe is Kids’Pooling ontstaan?

De kinderen naar school brengen vereist meestal een omweg en neemt tijd in beslag, waarna de ouders, op hetzelfde ogenblik, in de eindeloze files naar het werk belanden.

Aangezien ik een oplossing moest vinden, net zoals vele andere ouders, heb ik besloten de idee van carpooling voor scholieren te ontwikkelen. De idee is eenvoudig: de talrijke punten A die zich op hetzelfde ogenblik naar een zelfde punt B begeven, verenigen.

Wat wil Kids’Pooling bereiken?


Het gebruik van deze website zal het op termijn ongetwijfeld mogelijk maken:

  • om het verkeer op de drukke verkeersaders vlot te laten doorstromen door een spreiding van de vertrekpunten naar het werk,
  • om de straten en parkeerterreinen in de nabijheid van scholen te ontlasten,
  • om ontspannen ouders te zien aankomen die bereid zijn iets langer te praten met de leerkrachten of met andere ouders,
  • om onze oogappels op te voeden en bewust te maken van ecomobiliteit en van het behoud van het milieu.

Welke middelen heeft Kids’Pooling ter beschikking?

Kids’Pooling is een privé-initiatief waarvan de ontwikkelings- en onderhoudskosten gedekt worden door eigen kapitaal. Kids’Pooling geniet niet van financiële hulp (subsidie, premie, sponsoring…). De gevraagde kleine financiële bijdrage is symbolisch.

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Olleke, de sprookjeswinke
Korting van 5% op vertoon van Famidookaart...
Kid's Fantasy Land
Korting van 50% voor een kind op vertoon van Famidookaart...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo