Wat is het huwelijk?


Het huwelijk is een samenlevingsvorm die de wettelijke fundering vormt van talrijke gezinnen. Via het huwelijk verbinden 2 personen zich ertoe elkaar voor de rest van hun leven steeds te steunen en lief te hebben, zowel in kwade als in goede tijden.

Door te trouwen, gaan de partners een aantal verbintenissen aan:

- Ze beloven elkaar eeuwige trouw.
- Ze zullen waken over het welzijn en geluk van hun partner.
- Ze zullen ervoor zorgen dat hun partner op materieel vlak niks tekort komt om een degelijk bestaan te leiden.
- Ze zullen samen onder hetzelfde dak wonen.

Om een huwelijk te voltrekken dienen een aantal strenge voorwaarden nageleefd te worden:

- de wettelijk voorgeschreven leeftijd: 18 jaar (vreemdelingen moeten meerderjarig zijn ten opzichte van hun eigen nationale wet of, volgens hun nationaliteit, de toestemming van hun ouders bekomen). De Jeugdrechtbank is bevoegd om uitzonderingen toe te staan voor ernstige redenen (bv. in geval van tienerzwangerschap).

- de toestemming van de echtgenoten

- het gebrek aan verwantschap: in geval van verwantschap in rechte lijn, m.a.w. tussen ascendent (vader, grootvader) en descendent (kind, kleinkind) alsook in geval van pleegafstamming is het huwelijk absoluut verboden. Het verbod om te trouwen geldt ook tussen verwanten in de tweede graad (broeders, zusters, tussen broeder en zuster) en tussen verwanten in de derde graad (tussen oom en nicht of neef, tussen tante en neef of nicht).

- het verbod op bigamie: om te huwen moet men vrijgezel zijn, weduwe(naar), of gescheiden. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs indien hun eigen nationale wet polygamie toelaat.

Sinds enkele decennia heeft het huwelijk aan succes ingeboet, waarschijnlijk door het definitieve karakter ervan (‘tot de dood ons scheidt’) dat steeds minder jongeren aanspreekt. Bovendien trouwen stellen tegenwoordig alleen wanneer ze er zin in hebben. Nu kunnen ze eerst een tijdje gaan samenwonen of zelfs samen kinderen krijgen en pas later of helemaal niet trouwen. Zeker tot een halve eeuw geleden was dat taboe.

Zelfs de relatie voor het huwelijk was toen aan strenge regels onderworpen. Pas als de verkering officieel werd (door verloving), kreeg het paar een beetje meer vrijheid.

Marijke,

verantwoordelijke voor rubriek koppel

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Karpediem
gratis vormpje om thuis mee verder te experimenteren...
Camily's
Voor Famidoo's leden, ontvang een kadobon van 5€ (geld...
DH&H bvba
Klanten van Famidoo mogen gratis parkeren. Op vertoon van uw...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo