Tijdskrediet


Via het tijdskrediet is het mogelijk om tijdelijk uw beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken om meer tijd te kunnen besteden aan familiale of sociale verplichtingen. U ontvangt daarbij een onderbrekingsuitkering die wordt betaald door de RVA.

Er bestaan meerdere types van tijdskrediet:

1. het volledig tijdskrediet (volledige schorsing van uw arbeidsovereenkomst)

2. de vermindering van uw arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, enkel voor werknemers van 50 jaar of ouder

3. de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, ongeacht de leeftijd

4. de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, enkel voor werknemers van 50 jaar of ouder

5. de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, ongeacht de leeftijd.

Voorwaarden

U moet een arbeidsovereenkomst hebben gehad met uw werkgever gedurende ten minste 12 maanden in de loop van de 15 maanden die de kennisgeving voorafgaan.
Op grond van een sectoriele CAO of een CAO voor de onderneming kunnen bepaalde groepen werknemers uitgesloten worden uit het tijdskrediet. verder is in ondernemingen waar op 30 juni van het voorgaande jaar 10 of minder werknemers tewerkgesteld waren een tijdskrediet slechts mogelijk in onderlinge toestemming met de werkgever.

Formaliteiten

U moet uw werkgever schriftelijk verwittigen. Deze schriftelijke kennisgeving moet hem aangetekend worden opgestuurd of persoonlijk worden overhandigd met een ondertekend dubbel als ontvangstbewijs.

De kennisgeving moet gebeuren:
- 3 maanden op voorhand indien er meer dan 20 werknemers zijn;
- 6 maanden op voorhand indien er 20 werknemers of minder zijn.

Deze termijn van kennisgeving kan in gemeenschappelijk overleg met uw werkgever worden verkort.

De schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten:

- Het door u gedane voorstel inzake de wijze van uitoefening van uw recht;
- De gewenste begindatum;
- De duur van de uitoefening van het recht;
- De vereiste elementen voor de gelijktijdige toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme in geval van afwezigheid van een bepaald aantal werknemers, zoals voorzien in de artikelen 16 tot en met 18 van de CAO 77bis, wanneer u in de kennisgeving vermeldt hiervan te willen genieten.

Bij deze kennisgeving moet u een attest van de RVA voegen (attest - CAO 77 bis) waarin vermeld wordt of u reeds uitkeringen hebt genoten (of niet) in het kader van de loopbaanonderbreking of van het tijdskrediet.

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
FeliXart Museum
Korting van 20% op vertoon van Famidookaart...
Floreal La Roche-en-Arden
Gratis toegang tot al onze activiteiten in de buitenlucht ti...
Onderstebove
Goed om weten is dat bij het afsluiten van een geboortelijst...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo