Ouderschapsverlof nu voor kinderen tot twaalf jaar


Goed nieuws! Sinds 1 april kan je ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Tot nog toe kon dat slechts voor kinderen tot zes jaar.

Wat is ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof biedt mama’s én papa’s de mogelijkheid om hun loopbaan even te onderbreken en wat meer tijd uit te trekken voor hun kroost.
De maatregel geldt ook voor adoptiekinderen.

Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof is een recht voor werknemers uit de privésector: voltijdse en deeltijdse werknemers, mannen en vrouwen. Gedurende de 15 maanden die je aanvraag voorafgaan, heb je minstens 12 maanden bij dezelfde werkgever gewerkt.

Ouderschapsverlof kan door de partners afzonderlijk en per kind worden aangevraagd.

Werk je bij de overheid of in het onderwijs, contacteer dan eerst de personeelsdienst om de voorwaarden voor ouderschapsverlof te weten te komen. De regeling wijkt misschien af.

Wanneer het ouderschapsverlof opnemen?

Per kind onder de 12 jaar heb je recht op ouderschapsverlof. Dat recht geldt vanaf de geboorte van het kind tot de leeftijd van 12 jaar. De twaalfde verjaardag van het kind moet voor of tijdens het verlof vallen.

Verschillende formules

In de privésector kan je als werknemer op een van de volgende manieren ouderschapsverlof opnemen:

  • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer kan zijn loopbaan volledig opschorten gedurende drie maanden; deze periode kan worden opgedeeld in blokken van een maand.
  • Elke voltijdse werknemer kan zijn prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende zes maanden; deze periode kan worden opgedeeld in blokken van twee maanden.
  • Elke voltijdse werknemer kan zijn prestaties verminderen met 1/5 gedurende 15 maanden; deze periode kan worden opgedeeld in blokken van vijf maanden. Je hoeft je ouderschapsverlof niet aaneengesloten op te nemen. Je kunt deze periode naar keuze opsplitsen en de verschillende vormen van verlof met elkaar combineren.

Welke uitkering ontvang je tijdens je ouderschapsverlof?

Tijdens je ouderschapsverlof heb je recht op een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

Een voltijdse werknemer die zijn arbeidsovereenkomst volledig onderbreekt, krijgt 726,85 euro bruto (bedragen vanaf 1 september 2008). Een deeltijds tewerkgestelde werknemer of een voltijdse werknemer die zijn arbeidsprestaties deeltijds (dus gespreid over zes of 15 maanden) vermindert, krijgt een gedeelte van dit bedrag dat evenredig is aan de duur van de (vermindering van zijn) arbeidsprestaties.

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie. Je vindt alle nuttige informatie hierover op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Opgelet!

De onderbrekingsuitkering van de RVA is een belastbaar vervangingsinkomen. Niet vergeten bij de jaarlijkse belastingsaangifte!

Ontslagbescherming

Vanaf de schriftelijke aanvraag tot twee maanden na het einde van het verlof ben je beschermd tegen ontslag. Ontslag kan enkel om een dringende en voldoende reden.

Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

Breng je werkgever maximaal drie maanden en minimaal twee maanden op voorhand schriftelijk op de hoogte door middel van een aangetekend schrijven of een brief die je afgeeft in ruil voor een ontvangstbewijs. Vermeld in de brief de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof, evenals de formule waarvoor je opteert (voltijds of uitgesplitst in maanden). Je moet bovendien de noodzakelijke attesten met betrekking tot geboortedatum of adoptie van het kind indienen bij je werkgever en dit ten laatste bij het begin van de loopbaanonderbreking.

Mits hij daarvoor een goede reden heeft, heeft je werkgever het recht om je verlof met maximaal zes maanden uit te stellen.

Breng de RVA op de hoogte door middel van een aanvraagformulier (formulier C61 volledig ingevuld door je werkgever) ten laatste twee maanden na het begin van de werkonderbreking.

Zoek je meer informatie?

Wil je meer informatie in verband met ouderschapsverlof, dan kan je terecht op websites van de RVA, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de portaal belgium.be.

april 2009

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
jeugdatelier Kameleon
korting op 2de lid van gezin....
Anglo Bowling
10% korting op bowlinggames en snooker op vertoon Famidookaa...
Piraten Eiland
1.00 euro korting per kind...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo