Het huwelijkscontract


Het huwelijkscontract is een akte waardoor de (toekomstige) echtgenoten het stelsel van de huwelijksvoorwaarden vaststellen.

Een notarieel huwelijkscontract biedt een waaier van mogelijkheden: het gaat van een "volledige scheiding van goederen en schulden" (zonder gemeenschappelijk bezit) tot een "algehele gemeenschap van goederen", die in beginsel alle goederen (behalve die met een strikt persoonlijk karakter) omvat.

Om de nodige inlichtingen te bekomen over de voor- en nadelen van deze formules kan je best contact opnemen met een notaris.

In een huwelijkscontract kunnen ook verregaande beschikkingen opgenomen worden in het voordeel en ter bescherming van de langstlevende echtgenoot, zowel over de gemeenschappelijke als over de eigen goederen. Het wettelijke stelsel voorziet voor de weduwe of de weduwnaar als er afstammelingen zijn, enkel het recht op vruchtgebruik op de nagelaten bezittingen.

De bepalingen van het huwelijkscontract moeten opgesteld worden VOOR de huwelijksplechtigheid plaatsvindt, via een door de notaris van hun keuze opgemaakt akte (art. 1394 van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer de akte bij de notaris is ondertekend, wordt een attest opgemaakt om het huwelijksdossier van de Dienst Burgerlijke Stand aan te vullen.

De huwelijksakte vermeldt het soort contract dat werd gekozen. Tijdens het huwelijk kan het wettelijk of het gekozen huwelijksstelsel altijd gewijzigd of aangepast worden met het akkoord van de beide echtgenoten. Hiervoor is steeds de ondertekening van een notariële akte in het bijzijn van twee getuigen vereist. Dit contract heeft slechts uitwerking na de bekrachtiging (een vonnis) door de rechtbank van eerste aanleg van de echtelijke verblijfplaats.

Het opstellen van een huwelijkscontract lijkt je op het eerste zicht waarschijnlijk niet de meest romantische aangelegenheid maar het is zeker het overwegen waard. Sommige zien het als een pessimistisch uitgangspunt maar anderen zien het eerder als realistisch omdat je nooit weet wat er gebeurt. Deze laatsten gaan ervan uit dat ‘voorkomen beter is dan genezen’.

Marijke,

verantwoordelijke voor rubriek koppel

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
troetels kinderopvang
Voor leden van Famidoo werken wij aan het dagtarief van 22 €...
Archeosite en Museum van
Korting van 10% voor de eigenaar en op vertoon van de Famido...
Zaza Belle, Clown, Magiër
10 % korting met CODE "FAMIDOO"...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo