Economische rechten


De economische rechten omvatten:

Het recht op een passende levensstandaard

Het recht van kinderen om een passende levensstandaard te genieten, de primaire verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor en de plicht van de Staat om er voor te zorgen dat deze verantwoordelijkheid kan opgenomen worden en ook opgenomen wordt, zo nodig door het innen van onderhoudsgeld.

Het recht op materiele bijstand

De bescherming tegen uitbuiting op het werk

De Staat moet kinderen beschermen tegen tewerkstelling in werkzaamheden die een bedreiging vormen voor hun gezondheid, opvoeding en ontwikkeling, minimumleeftijden voor toegang tot tewerkstelstelling voorschrijven en om de arbeidsomstandigheden reglementeren.

Het recht op een sociale zekerheid

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Rederij Seastar
Op vertoon van de famidookaart verkrijg je het groepstarief ...
Kid's Fantasy Land
Korting van 50% voor een kind op vertoon van Famidookaart...
Vaderzoon.be
10% korting op vertoon van Famidookaart...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo