De gevolgen van de echtscheiding: de kinderen


In geval van echtscheiding, moeten belangrijke beslissingen genomen worden m.b.t. de kinderen. Er moet vastgelegd worden hoeveel onderhoudsgeld betaald wordt en waar de kinderen zullen wonen. Bij een EOT beslissen de ouders zelf. Bij de andere echtscheidingsvormen neemt de rechtbank de beslissing.Ouderlijk gezag en omgangsrecht

Ook als beide ouders niet samenleven (dus ook bij echtscheiding) oefenen ze samen het ouderlijk gezag uit. Dit wordt het co-ouderschap genoemd.
Dit betekent dat de beide ouders evenveel te zeggen hebben omtrent de opvoeding van hun kind.

Als de ouders het echter niet eens geraken over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan daarbij echter bepalen dat bepaalde beslissingen door beide ouders moeten genomen worden.

De ouders of de rechter moeten beslissen waar het kind zal wonen.
Tegenwoordig wordt vaak gekozen voor een 50/50 regeling. Het kan ook anders, waarbij de ene ouder het kind voordturend bij zich heeft en de andere ouder een bezoekrecht heeft.

Alimentatie voor de kinderen

De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.

Als de twee ouders dus niet samenleven moet de de ene ouder aan de andere ouder die in hoofdzaak de kosten voor het levensonderhoud draagt(ten behoeve van het kind!) een vergoeding betalen.

Wanneer een kind - ook een meerderjarige - alleen woont, kan de alimentatie aan het kind zelf worden toegekend.

Alimentatie dient jaarlijks geïndexeerd te worden. Het is de betaler (de alimentatieplichtige) die op eigen initiatief de indexering moet toepassen.

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Internationale Tweedaagse
Kinderen tot en met 12 jaar betatelen slechts € 3. Led...
Parfumerie-Atelier Guy De
GRATIS: een rondleiding per familie op vertoon van Famidooka...
Sunships
groepstarief op vertoon van Famidookaart...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo