De gerechtelijke jeugdbescherming


Als vrijwillige maatregelen ter bescherming van de jeugd falen, of als een afdwingbare pedagogische maatregel dringend noodzakelijk is of er voldoende aanwijzingen zijn dat de minderjarige onmiddellijk moet worden beschermd tegen een vorm van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik
kan de jeugdrechtbank maatregelen opleggen.De jeugdrechtbank kan in problematische opvoedingssituaties één van de volgende maatregelen nemen :

1° de personen die over de minderjarige het ouderlijk gezag uitoefenen of hem onder hun bewaring hebben, een pedagogische richtlijn verstrekken

2° voor ten hoogste één jaar de minderjarige onder toezicht stellen van de sociale dienst
3° voor ten hoogste één jaar gezinsbegeleiding bevelen;

4° voor ten hoogste zes maanden de minderjarige een opvoedend project opleggen of de minderjarige, desgevallend samen met de personen die over hem het ouderlijk gezag uitoefenen of hem onder hun bewaring hebben, toevertrouwen aan een project;

5° voor ten hoogste één jaar de minderjarige een semi-residentiële voorziening doen bezoeken;

6° voor ten hoogste één jaar de minderjarige, die de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt en over voldoende inkomsten zal beschikken, zelfstandig laten wonen;

7° voor ten hoogste één jaar de minderjarige, die de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt, onder permanent toezicht op kamer laten wonen;

8° voor ten hoogste dertig dagen de minderjarige onder de begeleiding stellen van een onthaal- en oriëntatiecentrum

9° voor ten hoogste zestig dagen de minderjarige onder de begeleiding stellen van een observatiecentrum;

10° de minderjarige toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon of gezin

11° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar, de minderjarige toevertrouwen aan een geschikte open inrichting

12° uitzonderlijk en voor ten hoogste drie maanden, de minderjarige die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, toevertrouwen aan een geschikte gesloten gemeenschapsinstelling

13° voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een psychiatrische inrichting, wanneer dit na een psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt.

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
sono babis
La venue d'un personnage de votre choix, visible sur le blog...
Mrs. Parker School
op vertoon van Famidookaart korting voor 2de gezinslid voor ...
Internationale Tweedaagse
Kinderen tot en met 12 jaar betatelen slechts € 3. Led...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo