Binnenkort een nieuw scheidingsrecht?


De Ministerraad heeft het voorontwerp van wet tot hervorming van de echtscheiding in tweede lezing goedgekeurd.

Hiermee wil men de schuldloze echtscheiding in Belgie invoeren.

De echtscheiding zal kunnen worden aangevraagd op basis van één enkele reden: de duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten.

Deze kan worden vastgesteld:

- ofwel door het verstrijken van een bepaalde termijn;
- ofwel door de herhaaldelijke bevestiging bij de rechtbank van deze ontwrichting;
- ofwel door de intieme overtuiging van de rechter.

Wanneer het verzoek door beide echtgenoten samen gebeurt, volstaan:
- ofwel 6 maanden feitelijke scheiding;
- ofwel twee verklaringen voor de rechtbank, met minstens drie maanden tussen.

Wanneer het verzoek door één enkele echtgenoot wordt ingediend moet er:
- ofwel 1 jaar feitelijke scheiding zijn;
- ofwel twee verklaringen voor de rechtbank, met minstens zes maanden tussen.

Tot slot wordt aangenomen dat er een duurzame ontwrichting is wanneer een van de echtgenoten bewijst dat de ander een gedrag heeft vertoond dat de verderzetting van het gemeenschappelijk leven onmogelijk maakt. In dat geval kan de rechter de echtscheiding onmiddellijk uitspreken.

Met het huidige systeem kan alleen de echtgenoot die de echtscheiding verkreeg ten nadele van de andere partij recht hebben op een uitkering tot levensonderhoud.

Het voorontwerp voorziet de volgende regeling m.b.t. het alimentatiegeld voor de ex-partner:

- wordt beperkt in de tijd: behalve in het geval van uitzonderlijke omstandigheden, zal het maximum worden gelijkgesteld met de duur van het huwelijk, eventueel verhoogd met de duur van het gemeenschappelijke leven vóór het huwelijk.

- zelfs wanneer de echtscheiding eenzijdig wordt gevraagd, moet de uitkering tot levensonderhoud worden betaald. Alleen de echtgenoot die zich schuldig maakte aan een zware fout, waardoor het samenleven onmogelijk werd, zal niet de mogelijkheid hebben om een uitkering aan te vragen.

- er zal rekening worden gehouden met de behoeften en met de economische middelen van de partijen.

De rechter zal de uitkering kunnen aanpassen in functie van de economische keuzes die de partijen maakten tijdens het samenleven (men denkt hierbij in het bijzonder aan de echtgenoot die zich wijdde aan het huishouden of aan de opvoeding van de kinderen).
De aanvragende echtgenoot moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en zijn rechten op sociale voorzieningen doen gelden.

De echtscheiding door onderlinge toestemming wordt geïntegreerd in de unieke echtscheidingsprocedure. De minimumleeftijd en de minimumsuur van het huwelijk worden echter afgeschaft. Het is mogelijk om gedeeltelijke akkoorden te laten bekrachtigen tijdens de procedure.

Tijdens de echtscheidingsprocedure zal de rechter aan de partijen kunnen voorstellen een beroep te doen op de gerechtelijke bemiddeling.

De gerechtelijke bemiddeling kan, mits akkoord van de partijen, door de rechter worden aanbevolen of kan worden voorgesteld door een van de partijen, steeds met akkoord van de andere partij.
In dat geval zal de rechter de gerechtelijke procedure opschorten voor maximum één maand, zodat de partijen een beroep kunnen doen op de bemiddeling om samen tot een oplossing te komen voor hun onderling conflict.

Zie: http://www.just.fgov.be/justice2/nl_htm/politique/html_pol_communiques/com24-02-06.htm

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Cap Bohan
15%...
Kleuterstad
4,50€ ipv 5€ op weekdagen en 5€ ipv 6̈́...
Karpediem
gratis vormpje om thuis mee verder te experimenteren...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo