Belastingsaftrek voor kinderopvang


De reglementering inzake aftrek van uitgaven voor kinderopvang werd vanaf aanslagjaar 2006 grondig gewijzigd.

Welke uitgaven zijn aftrekbaar?

Vóór 1 januari 2005 waren aftrekbaar:
- de uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van drie jaar niet hebben bereikt;
- de uitgaven betaald:
* ofwel aan instellingen die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door Kind en Gezin, door het “Office de la Naissance et de l’Enfance” of door de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap;
* ofwel aan kinderdagverblijven of zelfstandige onthaalgezinnen die onder toezicht staan van de voormelde instellingen.

Deze regeling blijft behouden.

Vanaf het aanslagjaar 2006, is bovendien een aftrek mogelijk voor:
- de uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt
- de uitgaven betaald aan de instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten;
en
de uitgaven betaald aan kleuter- en lagere scholen of aan de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school of aan de instellingen of opvangvoorzieningen verbonden met de kleuter- of lagere school of met de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school.

Enkel de opvang buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt wordt in aanmerking genomen.

Volgende vormen van opvang worden o.a. bedoeld :
- voor- en naschoolse opvang
- opvang op woensdagnamiddagen;
- opvang op vrije dagen
- opvang tijdens schoolvakanties;
- eventuele opvang tijdens middagpauzes;

Wie kan deze uitgaven fiscaal aftrekken?

Belastingsplichtigen die
1° beroepsinkomsten verkrijgen
2° één of meer kinderen van minder dan 12 jaar ten laste hebben

Voor meer info:
http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/kinderopvang/inleiding.htm#Qui%20peut

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Onderstebove
Goed om weten is dat bij het afsluiten van een geboortelijst...
Zaza Belle, Clown, Magiër
10 % korting met CODE "FAMIDOO"...
The Amsterdam Dungeonn
15% korting op entree...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo