Faalangst


"Mama, ik kan het niet", "het zal nooit lukken"... herhaalt je kind regelmatig deze zinnetjes? Wees dan waakzaam. Het kan erop wijzen dat je kind onvoldoende zelfvertrouwen heeft in bepaalde situaties.

Eén op tien kinderen lijdt aan een ernstige vorm van faalangst. Zowel thuis als op school zijn ze bang om te mislukken. Ze zijn immers bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, zijzelf of de leerkrachten op school vooropstellen.

Een normale reactie... tot een zeker punt!

Iedereen is bang om bij een belangrijke taak te falen. Faalangst stimuleert het ene kind tot beter presteren, maar werkt bij de andere juist verlammend.

Door negatieve faalangst presteert het kind onder zijn mogelijkheden. Bij elke taak panikeert hij al op voorhand, omdat hij overtuigd is deze niet tot een goed einde te kunnen brengen.

Iedereen kent faalangst

Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt echter een probleem als je er niet mee kan omgaan. Een belangrijke taak van de opvoeding is dus kinderen leren hoe ze moeten reageren op stressvolle momenten.

Zowel ouders als school stimuleren kinderen om bepaalde resultaten te behalen: niet alleen op school, maar ook voor sport, muziek,... Voor sommige kinderen wordt de druk op den duur te groot. Hierdoor kunnen zij faalangst krijgen.

Prestatiegerichte maatschappij

Onze sterk prestatiegerichte maatschappij werkt faalangst in de hand. Zowel ouders als scholen staan onder druk om succesvolle kinderen af te leveren. Dat veroorzaakt veel nutteloze stress zoals faalangst.

Het kind overschat de kans dat anderen hem hierdoor zullen minachten, dom vinden,... of fel teleurgsteld zijn. Anderzijds onderschat hij zijn kansen op slagen.

Mogelijke signalen

Bij elk probleem zendt een kind enkele signalen uit naar zijn dichtste omgeving. Vaak is dit een (on)bewuste roep om hulp. Hierbij geven we enkele omschrijvingen van symptomen, zodat je hier alerter op kan reageren:

- Emotioneel: hij piekert veel, denkt negatief over zichzelf, heeft een gevoel van minderwaardigheid, is bezig met al wat kan mislopen. Hierdoor vermindert zijn concentraitevermogen.

- Lichamelijke signalen: hij heeft vaak hoofdpijn, maag- en buikpijn of is misselijk, hij zweet en trilt of heeft last van hyperventilatie, krijgt last van slapeloosheid,... Soms ook uit zich de faalangst in overbeweeglijkheid.

- Gedrag: kinderen met faalangst schatten zichzelf zeer negatief in. Vaak geloven ze stellig dat ze dom of lui zijn. Anderen vluchten bij elke uitdaging met «Ik kan dat toch niet.» Kinderen met faalangst zijn bijgevolg vaak verlegen, gesloten, doen zelden mee aan een groepsgesprek; anderen zoeken dan weer aandacht door het groepsgesprek heel de tijd te verstoren.

Hoe omgaan met kinderen met faalangst?

Ouders van faalangstige kinderen beseffen soms niet dat zij daar zelf de oorzaak van kunnen zijn. Zinnetjes zoals "neem een voorbeeld aan je zus, die tenminste..." of "als je werkt, zou je toch zeker moeten slagen" kunnen heel kwetsend overkomen. Hier enkele tips om dit te voorkomen:

- Geef even veel aandacht aan de inspanningen van je kind als aan het resultaat.

- Maak regelmatig oprechte complimenten. Vooral waar anderen bij zijn. Het is belangrijk dat je benadrukt wat hij goed doet of kan.

- Laat hem regelmatig datgene doen waar hij goed in is.

- Verwacht niet meer van je kind dan wat hij aankan.

- Zorg voor evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Vermijd sport waar competitie centraal staat.

- Ga niet in op het vermijdingsgedrag van je kind. Door toe te geven, geeft je hem niet de kans te leren omgaan met stress en mislukking.

- Blijf rustig en vermijd emotionele scènes.

- Neem geen werk van je kind over.

Helpt het allemaal niet? Een openhartig gesprek met een kinderpsycholoog kan soms ook al een heel positief effect hebben.

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Anglo Bowling
10% korting op bowlinggames en snooker op vertoon Famidookaa...
Activ Kamp - Sporthotel
Korting van 5% voor groepen vanaf 20 personen of op vertoon ...
Aikidoe - Aikido voor kid
10% op vertoon van Famidookaart...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo