Kinderrechten


De rechten van het kind

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd
aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. Sindsdien werd het verdrag door 192 staten geratificeerd. Volgende rechten worden in dit verdrag opgesomd:- burgerlijke rechten:

recht op leven, het recht op een naam en een nationaliteit, het recht op een privaatleven, het recht op een behoorlijke rechtspraak, het recht op bescherming van gehandicapte kinderen.

- economische rechten:

het recht op een passende levensstandaard, het recht op materiele bijstand, de bescherming tegen uitbuiting op het werk, het recht op een sociale zekerheid

- politieke rechten:

de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting, bescherming tegen foltering en andere vormen van mishandeling, bescherming tegen vrijheidsberoving, bescherming tegen de scheiding van zijn ouders.

- sociale rechten:

het recht op voeding, het recht op gezondheid, de toegang tot een medische verzorging, de speciale bescherming van gehandicapte kinderen, de bescherming tegen sexueel misbruik en tegen ontvoering, de adoptie.

- culturele rechten:

het recht op een opvoeding en opleiding, het recht op passende informatie, het recht op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten.

Bron: http://www.wvc.vlaanderen.be/kinderrechten/kinderrechten/verdrag.htm

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Naaicafe Atelier Creatief
Drankje bij naaisessie....
Kinderklanken
Korting van 20 % bij aankoop van liedbundel + CD Kinderklank...
BRANDSPORT - Adventure &
Korting 10% pp op vertoon van de Famidookaart....
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo