Mijn kind heeft dyslexie. Wat kan ik doen?


Draagt je kind het etiket ‘dyslectisch’ of vermoed je dat het dyslexie heeft? Dan zijn er voldoende manieren waarop jij je kind kan ondersteunen!Wat is dyslexie?

Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit wat dyslexie veroorzaakt, maar ze gaan er van uit dat hersenregio’s niet optimaal functioneren, waardoor kinderen met dyslexie moeite hebben met lezen en spellen en dus ook schrijven. Ze verwisselen letters of vergeten letters in woorden.

Diagnose dyslexie?

- Niet iedereen die trager leert lezen of schrijven, heeft dyslexie. Intelligentietekort, concentratieproblemen, emotionele problemen, ziekte, … kan ook aan de basis van het probleem liggen.

- Pas wanneer een kind na intensieve hulp van minstens zes maanden weinig of geen vooruitgang boekt, spreekt men van dyslexie.

- Dat etiket is misschien niet leuk, maar het geeft wel recht op een attest van dyslexie krijgen in revalidatiecentra, centra voor leerstoornissen, CLB, universitaire centra en individuele praktijken van pedagogen, logopedisten en neurolinguïsten. En daarmee kan je de school van je kind vragen om rekening te houden met de leerstoornis van je kind. Niet onbelangrijk!

Wie heeft dyslexie

5 tot 10% van de schoolkinderen heeft dyslexie. Meer dan de helft daarvan zijn jongens.

Impact dyslexie

- Omdat kinderen met dyslexie zich harder moeten concentreren op het ontcijferen van woorden en zinnen, gaat vaak inhoud van wat ze lezen aan hen voorbij. Ze leren ook veel trager en nemen de leerstof moeilijker op, ook al zijn ze normaal- of zelfs hoogbegaafd.

- Daardoor kunnen ze een negatief beeld van zichzelf en hun prestaties hebben. Wat kan leiden tot gedragsproblemen of een laag zelfbeeld, wat dan meer kans geeft op een depressie.

Hoe kan je een kind met dyslexie helpen?

1. Aanvaard dat je kind een probleem heeft. Toon begrip en laat je kind vooral ook voelen dat je in hem gelooft.

2. Zoek hulp. Logopedisten zijn goed opgeleid om de impact van dyslexie te helpen verminderen, maar ook leraren en de zorgcoördinator op school kunnen veel doen om te helpen.

3. Leg je kind uit wat zijn ‘leerstoornis’ is.

4. Een effectief systeem om kinderen met dyslexie op school te helpen is het STICORDI-principe.

- STImuleren: Benadruk de sterke punten van de kinderen met dyslexie. Stimuleer zijn of haar lees- en leergedrag door hem tijd te geven en rustig te laten werken. De leraar kan ook de werk- en studiehouding van de leerling bijsturen.

- Compenseren en differentiëren: De leraar staat hulpmiddelen toe zoals een laptop in de klas. Of je kind krijgt meer tijd dan de andere kinderen om een test af te leggen. Of de leraar deelt vroeger mee wanneer een test doorgaat. Op die manier maakt de leraar de kloof met de andere leerlingen minder groot. Zo kan het kind met dyslexie ook zelfstandiger werken.

- Remediëren: De (zorg)leraar werkt aan aspecten waar het kind het minst sterk staat. Zo probeert hij de achterstand tegenover de leeftijdsgenoten zo klein mogelijk te houden.

- DIspenseren: Omdat kinderen met dyslexie niet zo snel werken en studeren als anderen, kan de leraar hen vrijstellen van enkele opdrachten of testen. Een vervangende opdracht kan ook een oplossing zijn.

Bron: Klasse voor Ouders

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Parfumerie-Atelier Guy De
GRATIS: een rondleiding per familie op vertoon van Famidooka...
De Luisterlezer
Bevoegdheid van de organisator. Voor boeking: af te spreken....
De Speelvogel
5% op klantenkaart of gezinsbondkaart...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo